MILJØFOKUS

Startside / Om CWL / Vårt miljøarbeid

En viktig del av arbeidet vårt er at vi skal etterlate et miljøavtrykk som er så lite som mulig, og dermed bidra til et bærekraftig miljø for kommende generasjoner. Vi gjennomfører livssyklusanalyser og streber etter et lavt energiforbruk og så lave utslipp til jord, luft og vann som mulig.

Råstoff

Vi har valgt å arbeide med SinkMagnesium, et nytt, mer miljøvennlig og korrosjonsbestandig overflatebehandling som erstatter den tradisjonelle varmforsinkingen.

Sveising

For 10 år siden så produktene annerledes ut. For eksempel var de fleste sveiset. Vi er stolte over å kunne si at vi i løpet av året faser ut de siste sveisede produktene.

Byggevaredeklarasjon

Våre byggevaredeklarasjoner er en redegjørelse som beskriver produktenes miljøpåvirkning gjennom hele levetiden, fra materialproduksjon til avhending.

For å forenkle det litt har vi delt produktene våre inn i to ulike grupper:

  • Nye produkter som ikke varmforsinkes eller sveises
  • Eldre produkter

Samtlige av produktene våre leveres med en byggevaredeklarasjon.

Miljøvurderinger

Som en del av ansvaret vi tar for miljøet, utfører vi ulike typer miljøvurderinger.

Vi samarbeider med SundaHusEt uavhengig firma som vurderer produkter i bygg- og eiendomsbransjen i et helse- og miljøperspektiv., ByggvarubedömningenByggvarubedömningen stiller krav til holdbar og miljøvennlig bygging, noe som er viktig for nåværende og fremtidige generasjoner. Byggvarubedömningen gjør en egen vurdering på grunnlag av byggevaredeklarasjonen vår, der de ser på hele prosessen. Denne vurderingen resulterer i en godkjenning og innholdsdeklarasjon. og BastaOnline Produktene våre registreres i BASTA-systemet, et vitenskapsbasert system som har som hensikt å fase ut farlige stoffer i bygg- og anleggsprodukter. Slik kan vi sikre at produktene oppfyller avtalte egenskapskriterier med hensyn til miljø- og helsefarlige egenskaper. Vurderingen skjer på artikkelnivå i henhold til BASTA-kriteriene.