Bærelekttrinn

Taktrinn/bærelekttrinn er produkter som enkelt kan brukes til å lage adkomstveier til skorsteiner. Trinnene kan brukes på tak med en adkomsthøyde på opptil 4 meter og en takhelling på maks. 45 grader, og skal monteres i en rett linje ovenfor hverandre. Man skal ha mulighet til å forankre seg i andre anordninger i tilknytning til den øvre enden av adkomstveien, f.eks. i et mønerekkverk.

Taktrinn/bærelekttrinn er typegodkjente.