Startside / Produkter / Forankringspunkt og mønerekkverk 1m

Forankringspunkt og mønerekkverk 1m

Forankringspunktets og mønerekkverkets funksjon er å utgjøre et forankringspunkt for personlig fallsikringsutstyr. Mønerekkverk brukes på hellende tak. Forankringspunkter benyttes på tak med liten helling (mindre enn 6 grader) med tetningsmatter i asfalt eller kunstige materialer.

I de fleste tilfeller brukes taksikringsprodukter som fyller flere funksjoner, for eksempel takbroer og snøfangere, også som forankringspunkter. For løsninger til disse produktene og andre forankringsmuligheter, se CWL Safety System.

Velg farge

Mønerekkverk 1 m

I hjørnene på tak med opptil 25 graders helling kan det være krav om ekstra forankringsmulighet for å redusere en eventuell pendeleffekt ved fall. Disse forankringspunktene plasseres i takhjørnet 2 meter fra takkant og takfot.

Mønerekkverket består av to konsoller som passer til taktypen og et rekkverkrør med egnet låssett.

Snøfanger kan også benyttes som en ekstra forankringsanordning.

Monteres raskt på takoverflaten med drill.

Konsoll prof. platetak/glatte tak lang

Lett å lagre

Én løsning – flere funksjoner. Konsollen brukes til flere forskjellige anordninger, som for eksempel takbro, møne- og takfotrekkverk, snøfanger og rekkverk rundt adkomstluke på tak eller takvindu.

Passer til alle plateprofiler på markedet.

Europeisk patent

Tilbehør

Flagg for snødybde
Flagg med snødybdemarkering gjør det mulig å finne forankringspunkter under snøen. Flagget kan monteres direkte på forankringspunktet eller med et spesielt skruesett på festene til eksisterende taksikringsprodukter.