Startside / Produkter / Snøstopper

Snøstopper

Snøstopperens funksjon er å forhindre at snø og is sklir på hellende takoverflater, og den er fin å kombinere med vanlige snøfangere. Snøstopperne fordeler snøbelastningen over hele taket og holder snøen på plass til den smelter eller måkes vekk.

Ved montering av snøstopper og/eller snøfanger er det svært viktig å tilpasse antall enheter etter geografisk beliggenhet, nedbørsmengder og takets utforming. Husk at snøansamlinger kan forekomme. Her samles det mer snø, og det vil derfor være nødvendig med ekstra snøfangere eller snøstoppere for å holde snøen på plass.

Ved risiko for overbelastning av snøfangerne og taket, må taket måkes for å forhindre takskader og ulykker.

I motsetning til snøfangere, er snøstoppere ikke godkjent for forankring av personlig fallsikringsutstyr.

Velg farge

Rør

Rørene skjøtes enkelt med selvborende, rustfrie skruer. For å gjøre skjøtingen enklere er rørene boret opp i den ene enden og snevret inn i den andre.

Konsollen brukes på tetningstak og profilerte platetak. Monteres enkelt med EPDM-pakning og tilhørende skruesett.