Startside / Taksikkerhet / Godkjenninger

Godkjenninger

I henhold til gjeldende EU-lovgivning kan produkter kun CE-merkes dersom de omfattes av en harmonisert, EU-godkjent standard.

For annen merking må produktene ha en godkjenning (typegodkjenning/sertifikat) fra et institutt eller lignende som er sertifisert til å utføre testing og utarbeide gyldig dokumentasjon.

Ytelseserklæringer skal inneholde informasjon som kan identifisere produktet, hvilken bruk produktet er beregnet for, produsentens kontaktinformasjon, hvordan og av hvem ytelsen skal vurderes, samt hvilke egenskaper og standarder eller normer produktet oppfyller.

Brosjyren vår inneholder godkjenningsbevisene og ytelseserklæringene til samtlige produkter som omfattes av noen form for standard eller norm. Dokumentasjon.

 

Conformité Européenne CE-märkta byggprodukter uppfyller europeisk standard och är godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Technical Research Institute of Sweden (SP)

P-märkta byggprodukter uppfyller svensk standard (SS) och är, förutom glidskydd för markstege,  godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)

Gäller snöskyddssystem vid taklutningar max 60° enligt Österrikes standardiserings- institut. Följs av ett antal länder runt Alperna.