Startside / Taksikkerhet / Godkjenninger

Godkjenninger

I henhold til gjeldende EU-lovgivning kan produkter kun CE-merkes dersom de omfattes av en harmonisert, EU-godkjent standard.

For annen merking må produktene ha en godkjenning (typegodkjenning/sertifikat) fra et institutt eller lignende som er sertifisert til å utføre testing og utarbeide gyldig dokumentasjon.

Ytelseserklæringer skal inneholde informasjon som kan identifisere produktet, hvilken bruk produktet er beregnet for, produsentens kontaktinformasjon, hvordan og av hvem ytelsen skal vurderes, samt hvilke egenskaper og standarder eller normer produktet oppfyller.

Brosjyren vår inneholder godkjenningsbevisene og ytelseserklæringene til samtlige produkter som omfattes av noen form for standard eller norm. Dokumentasjon.

 

Conformité Européenne

CE-merkede byggprodukter oppfyller europeisk standard og er godkjent for forankring av personlig fallsikringsutstyr.

Technical Research Institute of Sweden (SP)

P-merkede byggprodukter oppfyller svensk standard og er godkjent for forankring av personlig fallsikringsutstyr.

Svenska Boverket

Gaffelmerket er en garanti for at produksjonen kontrolleres av de relevante svenske myndigheter og at produktene oppfyller kravene i henhold til svenske byggeregler.

Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)

Gjelder sikringssystemer mot snøras ved takhellinger på maks. 60° i henhold til reglene hos det østerrikske standardiseringsinstituttet. Denne standarden følges av flere land rundt Alpene.