Startside / Taksikkerhet / Fallsikring / Festing av personlig fallsikring i eksisterende taksikringsutstyr

Festing av personlig fallsikring i eksisterende taksikringsutstyr

Takbro, takstige, mønerekkverk, snøfanger og rekkverk rundt takluke kan brukes til å forankre personlig fallsikringsutstyr. Dette forutsetter at disse anordningene er montert i henhold til monteringsanvisningen, tilfredsstillende vedlikeholdt og besiktiget og vurdert å være i akseptabel forfatning.

Tenk på at

Forsikre deg om at monteringen er utført i henhold til gjeldende monteringsanvisninger og at anordningene er tilfredsstillende vedlikeholdt.

For å være på den sikre siden, bør en risikoanalyse gjennomføres før opphold på taket.

Krav til taksikringsutstyr

Følgende taksikringsutstyr er godkjent for forankring av personlig fallsikringsutstyr:

  • Takbroer skal oppfylle kravene i SS-EN 516:2006 klasse 2, type B.
  • Eldre takbroer som er testet med tidligere dynamiske testmetoder.
  • Takstiger skal oppfylle kravene i SS-EN 12951:2004 klasse 2.
  • Eldre takstiger som er festet i begge ender.
  • Mønerekkverk skal oppfylle kravene i SS 831331.
  • Snøfangere skal oppfylle kravene i SS 831335.
  • Rekkverk rundt oppstigningsluker skal oppfylle kravene i SS 831332.
  • Forankringspunkter (festepunkter) i henhold til SS 831331, og i en periode EN 795.

 

Hva gjelder for eksisterende taksikringsanordninger?

De ovennevnte produktene er godkjente for forankring av personlig fallsikringsutstyr, også på grunnlag av eldre standarder. Produktene er P-merket i henhold til svensk standard (SS) av Statens Provningsanstalt.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt