Startside / Taksikkerhet / Fallsikring

Fallsikring

Ved fallhøyder på over 2 meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til forskriften AFS 1999:3. Fallsikringen kan bestå av et beskyttelsesrekkverk eller forankret personlig fallsikringsutstyr.

Ved lave takhellinger på 6 grader eller mindre og fallhøyder på over 2 meter, skal taket være utstyrt med anordninger for forankring ved bevegelse nærmere enn 2 meter fra takkanten. Dette gjelder dersom det ikke er montert faste eller midlertidige beskyttelsesrekkverk.

Ved takhellinger på over 6 grader skal man alltid være løpende forankret ved opphold på taket når fallhøyden er større enn 2 meter, dersom det ikke er montert faste eller midlertidige beskyttelsesrekkverk.

Det kan gjøres unntak fra denne regelen når man for første gang skal montere en forankringanordning eller gå opp til mønet eller en anordning for å forankre seg. Dette gjelder imidlertid kun der fallhøyden er maks. 7 meter. Dersom det finnes forankringsmuligheter langs adkomstveien skal disse alltid benyttes.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt

Krav til fallsikring

Det finnes foreløpig ingen standard for faste beskyttelsesrekkverk på tak, men denne standarden er under utarbeidelse. Foreløpig benyttes utvalgte deler fra standardene for faste beskyttelsesrekkverk i industrien og midlertidige beskyttelsesrekkverk i byggebransjen.

Ved godkjenning av forankringspunkter for personlig fallsikringsutstyr, utsettes disse for dynamiske tester med en vekt på 100 kg som faller fritt fra 2,5 meter samt statiske tester med 1000 kg som henger fritt i 3 minutter.

Tenk på at

For å unngå pendeleffekt ved fall ved takhjørner der taket har en helling på mindre enn 27 grader, skal det gjøres en ekstra forankring i forankringspunkt som er plassert ca. 2 m fra takfot/takkant.

Forankring på mønet skal skje minst 2 meter fra gavlen. For eksempel bør vaier- eller skinnesystem slutte ca. 2 meter innenfor gavlen.