Startside / Taksikkerhet / Fallsikring / Fastmontert vaier/skinne

Fastmontert vaier/skinne

Fastmontert vaier/skinne

Permanente forankringsanordninger for personlig fallsikringsutstyr utformes i størst mulig grad for å tillate kontinuerlig forflytning, samtidig som man er løpende forankret. Dette gjelder horisontale, hellende og vertikale fallsikringssystemer.

Ved omfattende forflytning er det av ergonomiske grunner ikke akseptabelt å måtte bøye seg ned og koble om (eller tilsvarende) med intervaller på 2–3 meter.

 

Krav til fastmonterte vaiere/skinner

Vaier eller skinne montert på takbro skal oppfylle SS-EN 516 klasse 2. For takstige gjelder SS-EN 12951 klasse 2, for mønerekkverk SS 831331 og for snøfanger SS 831335.

Ny europeisk standard er under utarbeidelse. I påvente av denne standarden benyttes de følgende maksimale stoppavstander for løpere på vaier eller skinne.

  • Vaier eller skinne montert med 0–15 graders helling: 2,5 meter dersom man skal kunne arbeide ved siden på hellende tak.
  • Vaier eller skinne montert med 15–45 graders helling: 1,2 meter
  • Vaier eller skinne montert med 45 graders helling eller større: 0,3 meter
  • Vaier eller skinne montert nærmere enn 2 meter fra takkanten: 0,3 meter

Vaier eller skinne på vertikal stige skal oppfylle kravene i SS-EN 353.

Tenk på at

Ved bruk av skinne/vaier for arbeid utenfor adkomstvei, bør denne være montert på samme side som arbeidet skjer. Alternativt kan den plasseres slik at det er mulig å arbeide på begge sider.

Ved montering av takbro ved mønet, skal vaieren slutte ca. 2 meter fra gavlen.

Ved montering av vaier på mønerekkverk/snøfanger, skal vaieren slutte 2 meter fra takkanten.

Ved adkomstpunktet skal det finnes informasjon om når og av hvem utstyret ble montert, dato for siste besiktigelse og godkjenning, samt antall personer som kan bruke vaier-/skinnesystemet samtidig per enhet (f.eks. totalt, per meter, mellom konsoller/festepunkter).

Dersom spesielle løpere skal benyttes, må minst to av disse være tilgjengelige på vaieren eller skinnen. Brukere utover dette må kunne forankre seg (sikre seg) på annet vis.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt