Beskyttelsesrekkverk

Fallhindrende beskyttelsesrekkverk

Takbroer og takstiger kan utstyres med beskyttelsesrekkverk. Beskyttelsesrekkverket gjør det mulig å bevege seg på takbroen / i takstigen uten behov for forankring med personlig fallsikringsutstyr.

Dette kan være spesielt interessant når personer som er mindre vant med høyder og bruk av personlig fallsikringsutstyr skal utføre service og vedlikehold av anordninger på taket.

Krav til beskyttelsesrekkverk

Et beskyttelsesrekkverk er 1 meter høyt og monteres på den ene siden av takbroen/takstigen. Høyden skal regnes vinkelrett mot gangoverflaten på stigetrinnene til overkanten av rekkverklederen.

Tenk på at

Beskyttelsesrekkverket skal være montert slik at avstanden fra innsiden av rekkverket til sentrum av takbroen er ca. 350 mm.

Beskyttelsesrekkverk med overleder og mellomleder skal benyttes på takstiger der takhellingen er større enn 30 grader. Dersom takstigen har beskyttelsesrekkverk, kan avstanden fra toppen av stigen til takbro med beskyttelsesrekkverk (eller tilsvarende) nedenfor være på maks. 4 meter (målt i takfallets retning) når takhellingen er større enn 30 grader.

På takstiger som er brattere enn 45 grader skal det også finnes mulighet til å holde seg fast i sidene på stigen. Eventuelt kan det monteres et gelender langs stigen. (Mulighet til å holde seg fast i sideskinnene (gelender/leder) eller stigetrinnene.)

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt