Startside / Taksikkerhet / Permanent arbeidsplattform

Permanent arbeidsplattform

 

Arbeidsplattformen skal plasseres mellom 500 og 900 mm under toppen av skorsteinen. Dypere skorsteiner (der man må strekke seg for å nå kanalen) skal ha en høyere plassert arbeidsplattform, nærmere 500 mm under toppen av skorsteinen. Mindre skorsteiner, for eksempel rørpiper, bør ha en lavere arbeidsplattform som er nærmere 900 mm under toppen av skorsteinen.

Krav til permanente arbeidsplattformer

Plattformens dybde skal være på minst 350 mm (beregnet fra skorsteinen). Sentrum av plattformen skal være minst 350 mm ut fra skorsteinen. Beskyttelsesrekkverket skal kunne fungere som forankringspunkt for personlig fallsikringsutstyr. Beskyttelsesrekkverk på arbeidsplattformer skal være minst 1 m høyt og plasseres slik at de ikke hindrer arbeid stående på plattformen. Minimumskravet for beskyttelsesrekkverket er at det har en overleder og en mellomleder.

Tenk på at

Ståplaten skal ikke hindre oppstigning, dvs. ikke gå lenger ut enn stigetrinnene nedenfor. Stigen opp til ståplaten skal ikke helle utover, men snarere mellom 70–90 grader innover.

Åpningen inn på arbeidsplattformen, for eksempel mellom gelender eller beskyttelsesrekkverk, skal være ca. 600 mm.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt