Startside / Taksikkerhet / Risikoanalyse – vurdering av sikkerheten på taket

Risikoanalyse – vurdering av sikkerheten på taket

Ved arbeid på tak, som f.eks. reparasjoner, vedlikehold, snømåking eller besiktigelse av taksikringsanordninger, skal det gjennomføres en risikoanalyse før arbeidet påbegynnes. Risikoanalysen består av en inventering av risikoene, vurdering av risikoenes alvorlighetsgrad, og at det iverksettes tiltak for å redusere risikoene til et punkt hvor det trygt å komme seg opp på taket og bevege seg der.

På side Vedlikehold finner du materiale som er produsert for å hjelpe deg med å utføre en risikoanalyse med risikovurdering, besiktigelse, vedlikeholdsinstruksjoner, vedlikeholdsplan og takmåkingsplan.

 

Eksempel på objekt som skal inventeres:

 

 

Skadet underlagstak

Gjennomgående fester kan ha blitt skrudd fast for dårlig, noe som kan føre til lekkasje.

Vann og fuktighet kan føre til skade på underlagstak i tre eller lignende, slik at dette forringes. Dette kan ofte føre til at taket må renoveres og at festene til taksikringsanordninger, for eksempel falsfester, må monteres på nytt.

Utfør stikkprøver av skjulte fester, for eksempel gjennomgående skrueforbindelser.

Skruer og mutre i gjennomgående fester kan være vanskelige å kontrollere uten å skru løs festeanordninger.

Utfør minst én stikkprøve per taktype for å kontrollere om det finnes tendenser til rustangrep eller annen skadelig påvirkning på skruer og mutre.

Dersom festet er i god stand, kan det skrus fast på nytt eller erstattes med en annen godkjent og egnet festeanordning. Dersom festet er i dårlig stand, må samtlige fester skiftes ut

Detaljer som er skadet eller angrepet av rust skal repareres eller skiftes ut.

Dersom deler av taksikringssystemet eller forbindelser mellom delene er skadet eller angrepet av rust, må de skiftes ut. Ved mindre skader i overflaten som ikke har angrepet selve materialet (dvs. ikke gjennomgående rust) kan rustmaling benyttes.

Bruk godkjent stige

Det er ikke tillatt å gå i takstiger som kun er festet i overkant eller henger over mønet. Slike stiger må skiftes ut eller festes på tilstrekkelig vis. Konsulter en sakkyndig person.

Takstiger må være festet i begge ender for å brukes. Provisoriske fester godtas ikke, f.eks. surretråd, vaier med vaierlås rundt ventilasjonsrør, spiker, rustne skruer etc.

Fast sklibeskyttelse for bakkestige ved takfot/takkant kan kontrolleres ved at man henger opp bakkestigen i sklibeskyttelsen og belaster den med sin egen kroppsvekt.

Øk belastningen litt etter litt, slik at du vil legge merke til det hvis sklibeskyttelsen begynner å løsne. Dersom du kan henge i sklibeskyttelsen uten at den løsner eller deformeres kraftig, kan den brukes til å sikre bakkestigen.

 

Fasadestiger kontrolleres ved å forankre en forankringsline et stykke opp i fasadestigen og trekke den forsiktig diagonalt nedover. Se etter fester eller stag som sitter løst.

Ikke bruk gelender før du har kontrollert festene. Toleransen skal først kontrolleres etter at du har forankret deg i en takstige som allerede er kontrollert.

 

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt