Startside / Taksikkerhet / Adkomst til tak / Adkomstluke

Adkomstluke

Et rekkverk rundt en adkomstluke har som hensikt å fungere som støtte/gelender ved opp- og nedstigning gjennom adkomstluken.

Adkomst til tak bør i de fleste tilfeller skje via en adkomstluke fra innsiden av bygningen. Ved fasadehøyder på over 8 meter er dette det eneste alternativet.

Adkomstluken kan være plassert på horisontale og hellende takoverflater til og med 45 grader, og kalles da adkomstluke tak. Ved tak med større helling enn 45 grader og på vegg, kalles lukene adkomstluke vegg.

 

 

Krav til adkomstluke gjennom tak og vegg

Adkomstluke gjennom tak og vegg. For tak skal målene være minst 700 x 900 mm. Ved takhelling på over 45 grader anbefales adkomstluke vegg med målene 700 x 2100 mm (men min. 1200 mm). Luken skal kunne låses i åpen stilling.

Et rekkverk rundt en adkomstluke har som hensikt å fungere som støtte/gelender ved opp- og nedstigning gjennom adkomstluken.

Takbro eller takstige skal være plassert i nær tilknytning til adkomstluken. Maks. 450 fra luken (trinnlengde maks. 600 mm).

Hvis mulig bør det monteres et hvileplan, for eksempel en takbro med rekkverk, under adkomstluken for sikker og enkel utstigning.

Krav til rekkverk rundt adkomstluke

Rekkverket skal oppfylle kravene i SS 831333:2014. Disse rekkverkene er 500 mm høye og kan fungere som forankringspunkt for personlig fallsikringsutstyr.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt