Startside / Taksikkerhet / Snømåking på tak

Snømåking på tak

Takmåking skal planlegges og utføres for å forhindre at snø og is raser fra taket og skader personer eller eiendom, eller at tak, takkonstruksjon eller taksikringsutstyr tar skade på grunn av overbelastning.

Før takmåking skal det alltid gjennomføres en risikoanalyse av rasfaren for snø og is.

Lag en takmåkingsplan og sørg for at den følges.

Snømåkingssoner

Unngå diagonal belastning av takkonstruksjonen og sammenbrudd ved hjelp av snømåkingssoner.

Utarbeid snømåkingssoner i samråd med konstruktør. Dette er soner på taket som skal måkes i en bestemt rekkefølge for å unngå overbelastning.

Bruk myke verktøyer og legg igjen et snølag

Ikke bruk harde verktøyer som øks, jernslegge og stålskuffe, men snarere plastskuffer og plastslegger som ikke lager skader og lekkasjer i takmaterialet/tetningssjiktet.

Ikke måk vekk all snø og is, men legg igjen et lag på ca. 100 mm.

Overvåkning av snøbelastning

Man bør ha kontroll på snøbelastningen og begynne takmåkingen før det blir et problem

Planlegg metoder for å måle snødybden og -tettheten (snømengde i kg/m2). Monter snødybdevimpler for å forenkle måleprosessen.

Skaff deg oversikt over dimensjonert toleranse for taket og snøfangerne.

For eksempel kan måking iverksettes (tallene kan variere avhengig av geografisk beliggenhet):

    • dersom det 15. desember er en snømengde som tilsvarer 50 % av dimensjonert belastning for tak eller snøfangere etc.
    • dersom det 1. mars er en snømengde som tilsvarer 70 % av dimensjonert belastning for tak eller snøfangere etc.

Avsperring

Måking av tak skal planlegges for å fjerne risikoen for skade på personer og eiendom nedenfor taket.

Sørg for å sperre av et tilstrekkelig område nedenfor taket som skal måkes.

Ha alltid en person som er ansvarlig for å varsle personer på bakken når snø og is faller.

Personlig fallsikringsutstyr

Takmåkingen skal planlegges slik at den kan utføres uten risiko for skader ved fall på eller ned fra taket.

Du bør i god tid før første snøfall kontrollere at taket og taksikringsutstyret er i god stand.

Sørg for at det finnes godt synlig og tydelig skilting ved adkomststedet om hvilket taksikringsutstyr som finnes på taket og hvilke spesielle risikoer som er til stede (f.eks. hva som finnes innenfor rekkverkene rundt svake overflater etc.).

Sørg for at alle som oppholder seg på taket har opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr, og kontroller i god tid at utstyret er i orden.

Lag en redningsplan for hengende personer og for personer som blir skadet oppe på taket.

Vaier-/skinnesystem

Takmåkingen skal planlegges slik at den kan utføres med akseptable ergonomiske problemer.

Ved behov kan såkalte fallstiger monteres, slik at man kan ta seg opp og ned ved arbeid nede ved takfoten på hellende tak.

Sørg for at takbroer og takstiger er utstyrt med vaier-/skinnesystem for ergonomisk og løpende forankring av personlig fallsikringsutstyr.

Krav ved snømåking på tak

Det er tre hovedgrunner til å måke taket for snø og is

  • Risiko for overbelastning av tak eller utstyr/anordning på tak
  • Risiko for vanngjennomtrengning under takmateriale/tetningssjikt i forbindelse med snø-/issmelting.
  • Risiko for at snø og is skal falle ned og skade personer eller eiendom nedenfor taket

 

Tenk på at

Fallende istapper kan sprette langt når de treffer bakken. Plasser avsperringene på betryggende avstand fra fasaden.

Bruk stabile, tette og tunge avsperringer på bakken, slik at ingen kan ta seg forbi dem. Sørg for at åpningene i sperringene er bevoktet.

Snøfanger kan benyttes til forankring av personlig fallsikringsutstyr. Det anbefales imidlertid å fortrinnsvis benytte takbro eller ovenplasserte snøfangere som forankringspunkt for personlig fallsikringsutstyr. Snøfanger med den høyeste tillate snømengden kan bli noe deformert ved bruk. Forsøk å avlaste kraftig belastede snøfangere før de benyttes som fotstøtte.

Ved bevegelse i nærheten av takhjørnene må ekstra forankring alltid benyttes for å redusere risikoen for pendelfall.

Snøens tetthet (tyngde) kan variere. Drivsnø har høyere tetthet enn snø som har falt rett ned. Tettheten øker jo lenger snøen ligger, og spesielt på senvinteren.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt