Startside / Taksikkerhet / Adkomstveier på taket

Adkomstveier på taket

Det er et krav for alle bygninger at anordningene på taket som krever service og vedlikehold skal være tilgjengelige via taktrinn/takstige og/eller takbro. Dette gjelder dersom takhellingen er større en 6 grader, eller dersom takoverflaten er glatt Selv ved lave takhellinger kan det være glatt å ferdes på taket. Rustfrie plater, alusink og folietak regnes som spesielt glatte materialer. Snø, frost og is, fuktige overflater og løv bidrar til sterkt redusert friksjon mellom sko og underlag. For å komme frem til anordninger på taket under slike forhold, må man ha en takbro. og fallhøyden Selv ved lave takhellinger kan det være glatt å ferdes på taket. Rustfrie plater, alusink og folietak regnes som spesielt glatte materialer. Snø, frost og is, fuktige overflater og løv bidrar til sterkt redusert friksjon mellom sko og underlag. For å komme frem til anordninger på taket under slike forhold, må man ha en takbro. overstiger 2 meter.

 

Krav til adkomstveier

Takstiger og takbroer skal oppfylle henholdsvis SS-EN 12951 og SS-EN 516 klasse 2, noe som innebærer at de kan fungere som forankringsanordning for personlig fallsikringsutstyr. De skal også ha en minimumsbredde på 350 mm og stående kanter. Løse taktrinn i henhold til typegodkjenning fra SITAC/SP (Boverket) kan brukes på småhus med fasadehøyde på maks. 4 meter og takhelling på maks. 45 grader. Løse taktrinn kan ikke brukes som forankringspunkt for personlig fallsikringsutstyr.

Tenk på at

Sideveis, horisontal, vertikal eller diagonal avstand mellom to deler av en adkomstvei skal ikke overstige 450 mm. Dette tilsvarer en trinnlengde på ca. 600 mm.

Adkomstveier skal ikke plasseres nærmere takkant, gavl etc. enn 1 m (regnet fra utsiden av adkomstveien) dersom det ikke er montert beskyttelsesrekkverk.

Sideveis helling +/- 3 grader.

Adkomstveier skal ha en fri passasje på 700 mm. Dette innebærer at det ikke er tillatt å plassere takbroen/stigen nærmere enn 350 mm fra vegg eller annet hinder (regnet fra midten av takstigen).

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt