Strona główna / Produkty / Płotek przeciwśniegowy – 3 rurki

Płotek przeciwśniegowy – 3 rurki

Zadaniem płotka przeciwśniegowego jest zapobieganie niekontrolowanemu zsuwaniu się śniegu z dachu, które mogłoby spowodować obrażenia u osób lub uszkodzenie mienia znajdującego się pod dachem lub w jego pobliżu umożliwia on także zamocowanie liny bezpieczeństwa, oraz umożliwienie zakotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Zapewnia on także oparcie dla stóp podczas prac w pobliżu okapu lub załamania połaci dachu.

Przy montażu rury przeciwśniegowej i/lub płotka przeciwśniegowego bardzo ważne jest dostosowanie liczby zabezpieczeń do położenia geograficznego obiektu, wielkości opadów i konstrukcji dachu. Należy pamiętać o możliwości tworzenia się zasp śnieżnych na dachu. W takich miejscach gromadzi się więcej śniegu i dlatego do jego utrzymania na miejscu potrzeba większej liczby płotków lub rur przeciwśniegowych.

W razie ryzyka przeciążenia płotka przeciwśniegowego i dachu należy przeprowadzać odśnieżanie w celu uniknięcia uszkodzenia dachu i wypadków.

Płotek przeciwśniegowy spełnia wymagania określone w normie SS 831335.

Wybierz kolor

Tradycyjny wybór płotka przeciwśniegowego.

Płotki przeciwśniegowe są zbudowane z tego samego typu rurek, który jest wykorzystywany do relingu kalenicowego i okapowego, rur przeciwśniegowych oraz balustrad zabezpieczających.

Rury

Rury łączy się ze sobą w prosty sposób za pomocą samowiercących wkrętów nierdzewnych. Dla ułatwienia połączenia są one nawiercone na jednym końcu i ściśnięte na drugim końcu.

Zestaw blokujący do rurki relingowej/profilowanej blachy perforowanej

Płotek przeciwśniegowy mocuje się za pomocą zestawu blokującego na obu końcach. Ten sam zestaw blokujący pasuje także do płotka przeciwśniegowego z profilowanej blachy perforowanej.

Wspornik do blachy profilowanej

Produkt montuje się na wspornikach mocowanych do dachu. Montaż jest łatwy i efektywny, ponieważ odbywa się od góry za pomocą wkrętarki.

Łatwe przechowywanie

Jedno rozwiązanie – wiele funkcji. Wspornik jest wykorzystywany do szeregu produktów, takich jak pomost dachowy, reling kalenicowy i okapowy, płotek przeciwśniegowy oraz balustrada do wyłazu i okna dachowego.

Pasuje do wszystkich występujących na runku profili blachy.

Patent europejski