Aprobaty

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem UE, produkty mogą nosić oznaczenie CE tylko wtedy, gdy są objęte zharmonizowaną normą przyjętą przez UE.

Dla pozostałych oznaczeń obowiązuje zasada, że produkt musi otrzymać świadectwo dopuszczenia (aprobatę typu/certyfikat) wystawione przez instytut lub podobną jednostkę akredytowaną do przeprowadzania badań i wystawiania obowiązującej dokumentacji.

Deklaracje parametrów powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację produktu, opis jego przeznaczenia, dane kontaktowe producenta, sposób oceny parametrów i dane jednostki przeprowadzającej tę ocenę oraz właściwości produktu i normy albo przepisy, z którymi jest zgodny.

Świadectwa dopuszczenia i deklaracje parametrów wszystkich produktów objętych normami albo przepisami zebraliśmy w naszej broszurze Dokumentacja.

 

Conformité Européenne

Wyroby budowlane posiadające oznaczenie CE spełniają wymagania norm europejskich i są dopuszczone do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Technical Research Institute of Sweden (SP)

Wyroby budowlane posiadające oznaczenie P spełniają wymagania szwedzkich norm (SS) i są dopuszczone do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Svenska Boverket

Symbol „wideł” jest gwarancją tego, że proces produkcji został skontrolowany przez odpowiedni szwedzki organ, a produkt jest zgodny z wymaganiami szwedzkich przepisów budowlanych.

Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)

Dotyczy zasad opracowanych przez Austriacki Instytut Normalizacyjny dla systemów zabezpieczających przed śniegiem przy maksymalnym kącie nachylenia dachu wynoszącym 60°. Są one stosowane w szeregu krajów leżących w rejonie Alp.