Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

Zgodnie z przepisami AFS 1999:3, w przypadku wysokości upadku przekraczającej 2 metry powinno istnieć odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczeniem takim może być balustrada zabezpieczająca albo zakotwiony osobisty sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Przy małym kącie nachylenia dachu, wynoszącym 6 stopni lub mniej, i wysokości upadku większej niż 2 metry na dachu powinny znajdować się urządzenia, które umożliwiają zakotwienie się podczas przebywania w odległości mniejszej niż 2 metry od krawędzi dachu, jeśli nie ma stałych lub tymczasowych balustrad zabezpieczających.

Przy kącie nachylenia dachu powyżej 6 stopni należy zawsze podczas przebywania na dachu być ciągle zakotwionym, gdy wysokość upadku jest większa niż 2 metry, jeśli nie ma stałych lub tymczasowych balustrad zabezpieczających.

Wyjątek stanowi zamontowanie urządzenia kotwiącego po raz pierwszy albo jednorazowe wejście do kalenicy lub urządzenia na dachu w celu zakotwienia się, jeśli wysokość upadku nie przekracza 7 metrów. Jeśli wzdłuż drogi dostępu istnieje możliwość zakotwienia się, należy z niej zawsze korzystać.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt

Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Nie istnieje jeszcze norma dotycząca stałych balustrad zabezpieczających na dachach – trwają prace nad jej przygotowaniem. W międzyczasie stosowane są wybrane części norm dotyczących stałych balustrad zabezpieczających w przemyśle i tymczasowych balustrad zabezpieczających w budownictwie.

Przy wystawianiu aprobat dla punktów kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości są one poddawane obciążeniu dynamicznemu przez obciążnik o masie 100 kg, który spada swobodnie z wysokości 2,5 m bez oderwania się od dachu oraz obciążeniu statycznemu przez obciążnik o masie 1000 kg zwisający swobodnie przez 3 minuty.

O tym należy pamiętać

W celu uniknięcia efektu wahadła przy upadku z dachu przy narożniku zewnętrznym dachu, gdzie kąt nachylenia dachu jest mniejszy niż 27 stopni, należy zastosować dodatkowe zakotwienie do punktu kotwienia, który znajduje się około 2 m od okapu/krawędzi dachu.

Zakotwienie przy kalenicy nie może mieć miejsca w odległości mniejszej niż 2 metry od ściany szczytowej. Na przykład system linek lub szyn należy zakończyć w odległości około 2 metrów od krawędzi dachu przy ścianie szczytowej.