Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Analiza ryzyka – ocena bezpieczeństwa na dachu

Analiza ryzyka – ocena bezpieczeństwa na dachu

Przed rozpoczęciem prac na dachu, na przykład naprawy, konserwacji, odśnieżania lub kontroli zabezpieczeń dachowych, trzeba przeprowadzić analizę ryzyka. Analiza ryzyka składa się z inwentaryzacji zagrożeń, oceny stopnia zagrożenia oraz działań eliminujących zagrożenia, dzięki którym wejście i przebywanie na dachu będzie bezpieczne.

Na stronie Konserwacja znajdują się materiały opracowane w celu ułatwienia analizy ryzyka, które opisują ocenę ryzyka, kontrolę, sposób przeprowadzania konserwacji, plan konserwacji i plan odśnieżania.

 

Przykłady elementów wymagających inwentaryzacji:

 

 

Uszkodzone poszycie dachu

Zamocowania przechodzące na wylot mogą być nieprawidłowo dokręcone i nieszczelne, w wyniku czego może dojść do przecieku.

Woda i wilgoć mogą doprowadzić do uszkodzenia poszycia z desek lub innego rodzaju poszycia, powodując osłabienie jego wytrzymałości. Często prowadzi to do konieczności renowacji dachu i założenia nowych zamocowań zabezpieczeń dachowych na przykład na rąbkach.

Przeprowadzić wyrywkową kontrolę ukrytych zamocowań, na przykład przechodzących na wylot połączeń śrubowych.

Śruby i nakrętki przechodzących na wylot zamocowań zabezpieczeń dachowych mogą być trudne do sprawdzenia bez odkręcenia elementów mocujących.

Przeprowadzić co najmniej jedną wyrywkową kontrolę na każdy typ dachu w celu sprawdzenia, czy istnieje tendencja do korodowania lub innego rodzaju uszkodzenia śrub i nakrętek.

Jeśli zamocowanie jest w dobrym stanie, można je założyć z powrotem albo zastąpić innym odpowiednim i dopuszczonym zamocowaniem. Jeśli natomiast jest ono w złym stanie, trzeba wymienić wszystkie zamocowania.

Uszkodzone lub skorodowane elementy należy naprawić lub wymienić.

Jeśli elementy zabezpieczeń dachowych lub połączenia między elementami są skorodowane lub uszkodzone, trzeba je wymienić. Mniejsze uszkodzenia powłoki, które nie dosięgnęły samego materiału (tzn. korozja nie jest głęboka) można naprawić poprzez wykonanie wyprawek lakierniczych.

Używać atestowanych drabin

Nie wolno chodzić po drabinach, które są zamocowane tylko u góry albo są tylko zawieszone na kalenicy. Trzeba je wymienić lub zamocować w bezpieczny sposób. Skonsultować się z rzeczoznawcą.

Stałe zabezpieczenie antypoślizgowe do drabiny dostawianej przy okapie/krawędzi dachu można sprawdzić, zawieszając drabinę na zabezpieczeniu antypoślizgowym i obciążając ją ciężarem własnego ciała.

Obciążać stopniowo, by można było zaobserwować, czy zabezpieczenie antypoślizgowe nie zaczyna się odrywać. Jeśli można zawiesić się na zabezpieczeniu antypoślizgowym, nie powodując jego oderwania się lub silnego odkształcenia, można je wykorzystać do zabezpieczenia drabiny dostawianej.

 

Drabiną ścienną sprawdza się poprzez zamocowanie liny kotwiącej na pewnej wysokości drabiny i ostrożne ciągnięcie za linę ukośnie w dół. Obserwować, czy któreś zamocowania lub rozpórki nie są luźne.

Nie używać poręczy bez sprawdzenia zamocowania. Wytrzymałość sprawdzać dopiero po zakotwieniu się do sprawdzonej drabiny dachowej.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt