Śnieg na dachu

Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Śnieg na dachu

Na obszarach położonych dalej na północ śnieg jest bardziej regułą niż wyjątkiem, lecz może on występować także dość daleko na południe w środkowej i południowej części Europy, szczególnie na terenach położonych na dużej wysokości, na przykład wokół Alp.

Zależnie od sezonu śnieg zalegający na dachach topi się, powodując spływanie wody lub lodu, a jeśli na dachu nie ma odpowiednich urządzeń zabezpieczających, śnieg i lód zsuwają się z dachu w sposób gwałtowny.

Właściciel nieruchomości odpowiada za bezpieczeństwo na dachu, wokół dachu i pod dachem, a jeśli dojdzie do obrażeń ciała u osób lub do uszkodzenia mienia, jest on zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Śnieg, który gromadził się przez dłuższy czas, zwiększa obciążenie powierzchni dachu, konstrukcji dachu i płotków przeciwśniegowych, a także ryzyko penetracji dachu przez wodę oraz szkód, jakie może spowodować spadający z dachu śnieg i lód.

Płotki przeciwśniegowe zapobiegają niekontrolowanemu zsuwaniu się śniegu z dachu, a także umożliwiają kontrolowane usuwanie śniegu z dachu w przypadku ryzyka gwałtownego zsunięcia się śniegu i/lub przeciążenia dachu.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt