Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Odśnieżanie dachu

Odśnieżanie dachu

Odśnieżanie dachu należy zaplanować i przeprowadzać w taki sposób, by uniemożliwić spadanie śniegu i lodu z dachu, co mogłoby spowodować obrażenia ciała u osób lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie dachu, konstrukcji dachu lub zabezpieczeń dachowych z powodu przeciążenia śniegiem.

Należy zawsze przeprowadzić analizę ryzyka związaną z możliwością gwałtownego zsunięcia się śniegu i lodu, a także przed rozpoczęciem prac przy odśnieżaniu.

Należy przygotować plan odśnieżania i dbać o jego przestrzeganie.

Strefy odśnieżania

Należy unikać nierównomiernego obciążenia konstrukcji dachu prowadzącego do awarii, stosując strefy odśnieżania.

Strefy odśnieżania wyznaczyć w porozumieniu z konstruktorem. Są to strefy na dachu, które powinny być odśnieżane w odpowiedniej kolejności uwzględniającej obciążenie.

Miękkie narzędzia i pozostawienie warstwy śniegu

Nie używać twardych narzędzi takich jak siekiera, młot stalowy, szufla stalowa – zastąpić je szuflą z tworzywa sztucznego i młotkiem plastikowym, które nie spowodują uszkodzenia pokrycia/membrany dachowej i nie doprowadzą do nieszczelności.

Usunąć tylko tyle śniegu/lodu z dachu, by pozostawić warstwę o grubości około 100 mm.

Monitorowanie obciążenia śniegiem

Należy kontrolować obciążenie śniegiem i rozpoczynać odśnieżanie z wyprzedzeniem, zanim pojawią się problemy.

Zaplanować metody pomiaru głębokości i gęstości śniegu (ilość śniegu w kg/m2). Dla ułatwienia pomiarów zamontować flagi z oznaczeniem głębokości śniegu.

Sprawdzić, ile wynosi obciążenie projektowe dachu i płotka przeciwśniegowego.

Rozpocząć odśnieżanie, na przykład gdy (wartości liczbowe mogą się zmieniać zależnie od położenia geograficznego):

    • 15 grudnia ilość śniegu odpowiada 50% obciążenia projektowego dachu lub płotka przeciwśniegowego itd.
    • 1 marca ilość śniegu odpowiada 70% obciążenia projektowego dachu lub płotka przeciwśniegowego itd.

Bariery

Odśnieżanie należy zaplanować w taki sposób, by mogło zostać przeprowadzone bez ryzyka spowodowania obrażeń ciała u osób lub szkód majątkowych poniżej dachu.

Odgrodzić wystarczająco dużą powierzchnię poniżej odśnieżanej części dachu.

Jedna osoba powinna zawsze ostrzegać osoby znajdujące się na dole, że będzie spadać śnieg i lód.

Osobisty sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości

Odśnieżanie należy zaplanować w taki sposób, by mogło zostać przeprowadzone bez ryzyka odniesienia obrażeń ciała na skutek upadku na dachu lub z dachu.

Z odpowiednim wyprzedzeniem przed nadejściem opadów śniegu sprawdzić, czy dach i zabezpieczenia dachowe są w dobrym stanie.

Dopilnować, by przy wejściu na dach znajdowała się tabliczka i dokumentacja określająca rodzaj zabezpieczeń znajdujących się na dachu, a także informująca o szczególnych zagrożeniach, na przykład co znajduje się za balustradami otaczającymi powierzchnie o małej wytrzymałości itd.

Zadbać o to, by wszystkie osoby wchodzące na dach były przeszkolone w zakresie używania osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości i sprawdzić z odpowiednim wyprzedzeniem, czy sprzęt jest sprawny.

Opracować plan akcji ratunkowej na wypadek zawiśnięcia osoby na linie bezpieczeństwa oraz odniesienia obrażeń przez osobę przebywającą na dachu.

System linek/szyn

Odśnieżanie należy zaplanować w taki sposób, by mogło zostać przeprowadzone przy dopuszczalnym poziomie problemów ergonomicznych.

W razie potrzeby zamontować drabiny do schodzenia, które umożliwią schodzenie i wchodzenie podczas pracy przy okapie na dachu spadzistym.

Zadbać o to, by pomosty dachowe i drabiny dachowe były wyposażone w system linek/szyn, który umożliwi ergonomiczne i ciągłe zakotwienie osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Wymagania dotyczące odśnieżania dachu

Potrzeba usuwania śniegu i lodu z dachu wynika z trzech podstawowych przyczyn:

  • Ryzyko przeciążenia dachu lub wyposażenia/urządzeń na dachu
  • Ryzyko przeniknięcia wody pod pokrycie dachu/membranę podczas roztopów
  • Ryzyko spowodowania obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia mienia przez śnieg i lód spadający z dachu

 

O tym należy pamiętać

Spadające sople lodu mogą po uderzeniu o ziemię rozpryskiwać się na dużą odległość. Należy ustawić bariery w bezpiecznej odległości od elewacji.

Ustawić na ziemi stabilne, szczelne i ciężkie bariery, które uniemożliwią ich ominięcie. Zostawić kontrolowane otwory przy wejściach.

Płotki przeciwśniegowe mogą służyć do zakotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Najlepiej jednak do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości używać pomostu dachowego lub znajdującego się powyżej płotka śniegowego. Płotki przeciwśniegowe obciążone maksymalną dopuszczalną ilością śniegu mogą podczas eksploatacji ulec pewnemu odkształceniu. Należy spróbować odciążyć mocno obciążone płotki śniegowe, zanim zostaną wykorzystane jako oparcie dla stóp.

W przypadku przebywania w pobliżu zewnętrznego narożnika dachu należy zawsze zakotwić się dodatkowo, aby zmniejszyć ryzyko upadku z efektem wahadłowym.

Gęstość (ciężar) śniegu zalegającego na dachu może być zróżnicowana. Śnieg nawiany ma większą gęstość niż śnieg padający. Gęstość leżącego śniegu zwiększa się z upływem czasu, szczególnie pod koniec zimy.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt