Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Drogi dostępu na dach

Drogi dostępu na dach

Na wszystkich budynkach zawsze powinny znajdować się stopnie dachowe/drabina dachowa i/lub pomost dachowy, które tworzą drogę dostępu do urządzeń na dachu wymagających serwisowania i konserwacji. Obowiązuje to w przypadku, gdy kąt nachylenia dachu jest większy niż 6 stopni albo dach ma śliską powłokę Jeśli powierzchnia dachu jest śliska, to chodzenie po nim może być niebezpieczne nawet przy małym kącie nachylenia dachu. Do śliskich materiałów zaliczają się w szczególności blacha nierdzewna, blacha alucynkowa i membrana dachowa. Śnieg, szron i lód, wilgoć oraz liście znacznie zmniejszają tarcie między obuwiem a podłożem. Aby w takich warunkach można było dotrzeć do urządzeń na dachu, niezbędny jest pomost dachowy. i wysokość upadku Jeśli powierzchnia dachu jest śliska, to chodzenie po nim może być niebezpieczne nawet przy małym kącie nachylenia dachu. Do śliskich materiałów zaliczają się w szczególności blacha nierdzewna, blacha alucynkowa i membrana dachowa. Śnieg, szron i lód, wilgoć oraz liście znacznie zmniejszają tarcie między obuwiem a podłożem. Aby w takich warunkach można było dotrzeć do urządzeń na dachu, niezbędny jest pomost dachowy. przekracza 2 metry.

 

Wymagania dotyczące dróg dostępu

Drabiny dachowe i pomosty dachowe powinny spełniać wymagania dla klasy 2 określone w normie SS-EN 12951 lub SS-EN 516, co oznacza, że mogą być wykorzystywane do kotwienia osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Powinny też mieć szerokość co najmniej 350 mm i wygięte do góry krawędzie. Pojedyncze stopnie dachowe zgodne z aprobatą typu wydaną przez SITAC/SP (Boverket) wolno stosować na małych budynkach o wysokości elewacji maksymalnie 4 metry i kącie nachylenia dachu maksymalnie 45 stopni. Pojedynczych stopni dachowych nie wolno wykorzystywać do kotwienia osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

O tym należy pamiętać

Odstęp w kierunku bocznym, poziomym, pionowym lub skośnym między dwoma częściami drogi dostępowej nie może przekraczać 450 mm. Odpowiada do odległości do przekroczenia wynoszącej około 600 mm.

Dróg dostępu nie wolno umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi dachu, ściany szczytowej itp., licząc od zewnętrznej strony drogi dostępu, jeśli nie została zamontowana balustrada zabezpieczająca.

Kąt nachylenia w kierunku bocznym +/-3 stopnie.

Drogi dostępu powinny zapewniać swobodne przejście o szerokości 700 mm. Oznacza to, że nie wolno umieszczać pomostu dachowego/drabiny w odległości mniejszej niż 350 mm od ściany lub innej przeszkody, licząc od środka drabiny dachowej albo pomostu.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt