Förankringsögla släta tak

320039 320039
Art.no: 320039

Förankringsöglan, för infästning av personlig fallskyddsutrustning, får ersätta nockräcke där taklutningen är mindre än 6° eller som komplement i takets hörn 2 m från vardera takkant där taklutningen är mindre än 25°. Förankringsögla skall monteras på CWL's infästningsplatta för tätskiktstak. Vi rekommenderar att förankringsöglan ska vara signalröd för att enkelt kunna lokaliseras på taket. Förankringsöglan är förberedd för att enkelt kunna förses med flagga med snödjupsindikator. Vår förankringsögla uppfyller EU’s ställda krav på förankringspunkter och uppfyller de dynamiska och statiska belastningskraven avseende funktionen som förankringspunkt enligt EN 516.

EAN: 7340001908947

Längd (mm): 60,00

Bredd (mm): 60,00

Höjd (mm): 175,00

Vikt (kg): 0,4

Färg (ral): 3009 Mörkröd