Varför välja CWL?

Vi har 35 års erfarenhet inom taksäkerhet.

Säkra leveranser

Vi är väldigt måna om att göra våra kunder nöjda och vi vet hur viktigt det är kunna leverera snabbt.

Miljöfokus

En viktig del i hela vårt arbete är att vårt miljöavtryck ska vara så litet som möjligt och därigenom bidra till en hållbar miljö för kommande generationer.

Licenserade montörer

Vi är övertygade om att utbildning och större kompetens bidrar till en säkrare vardag för dig som arbetar på tak.

Korrosionsskydd

CW Lundberg AB började år 2011 arbeta med Magnelis, en ny ytbehandling av stålplåt.

Utveckling

Något som är väldigt viktigt för oss när det kommer till produktutveckling är att lösningarna är verklighetsförankrade.

Våra garantier

Våra produkter har formats och utvecklats under lång tid, med miljöfokus.