Startsida / Om CWL / Garantier

Garantier

Våra produkter har formats och utvecklats under lång tid i naturlig miljö samt i egna testmiljöer. Vi känner oss därför trygga i att som enda taksäkerhetsföretag erbjuda 40 års garanti i korrosivitetsklass C4 samt 20 år i korrosivitetsklass C5.

För utförliga villkor se våra garantivillkor.