Startsida / Om CWL / Våra garantier

Våra garantier

Våra produkter har formats och utvecklats under lång tid i naturlig miljö samt i egna testmiljöer. Vi känner oss därför trygga i att som enda taksäkerhetsföretag erbjuda 35 års garanti i korrosivitetsklass C4 samt 20 år i korrosivitetsklass C5.

För utförliga villkor se vårt garantidokument.