MILJÖFOKUS

Startsida / Om CWL / Vårt arbete för miljön

En viktig del i hela vårt arbete är att vårt miljöavtryck ska vara så litet som möjligt och därigenom bidra till en hållbar miljö för kommande generationer. Vi gör livscykelanalyser och strävar efter minsta möjliga utsläpp till mark, luft och vatten samt till en låg energianvändning.

Råmaterial

Merparten av CW Lundbergs produkter använder stål med ytbeläggning av typ Zink-Magnesuim (ZM). Denna typ av ytbeläggning ger ett bättre korrosionsskydd än klassisk varmförzinkning och är dessutom mer miljövänligt då avfällningen av zink är betydligt lägre

Svetsning

För 10 år sedan såg produkterna annorlunda ut, t ex var de flesta svetsade. Vi kan nu stolt säga att vi under året kommer fasar ut de sista svetsade produkterna.

Byggvarudeklaration

Våra byggvarudeklarationer är en sammanställning ur miljösynpunkt och beskriver produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln - från materialframställning till avfallshantering.

För att förenkla det hela har vi delat in våra produkter i två olika grupper:

  • Nya produkter som inte varmförzinkas eller svetsas
  • Äldre produkter

Samtliga av våra produkter är byggvarudeklarerade.

Miljöbedömningar

För att ta vårt ansvar för miljön gör vi olika typer av miljöbedömningar.

Vi är anslutna till SundaHus Ett fristående företag som bedömer produkter i bygg- och fastighetsbranschen ur hälso- och miljösynpunkt., Byggvarubedömningen Byggvarubedömningen ställer krav på ett hållbart och miljövänligt byggande, något som är viktigt för nuvarande och framtida generationer. Utifrån vår byggvarudeklaration gör Byggvarubedömningen en egen bedömning där de ser över hela processen, som sedan resulterar i både acceptans och en innehållsdeklaration. och BastaOnline Våra produkter registreras i BASTA-systemet - ett vetenskapligt baserat system med syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg och anläggningsprodukter. Härigenom kan vi styrka att de klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Bedömningen sker på artikelnivå enligt BASTA kriterierna.