Falsfäste

Snabb att montera

Monteras snabbt och effektivt eftersom montering sker från sidan med skruvdragare. Dess låga vikt medför att man kan bära med sig fler samtidigt vid montering på taket.

Lätt att lagerhålla

En lösning - flera funktioner. Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock- och takfotsräcke, snöraskydd samt räcke till tillträdeslucka och takfönster.

Europapatenterad