Startsida / Produkter / Räcke kring taklucka och fönster

Räcke kring taklucka och fönster

Räcke (0,5 m:s höjd) vid tillträdeslucka och kring ljusgenomsläpp etc. utgör stöd vid uppstigning/nedstigning till taket samt ska förhindra att man tar sig ut på takytor som inte klarar personlast.

De är även godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning enligt SS831333.

Välj färg

Konsol tätskiktstak

Produkten monteras på konsoler som fästs i taket. Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock- och takfotsräcke, snörasskydd och räcke för taklucka.

 

 

 

 

 

 

 

Används tillsammans med infästningsplatta.

Europapatenterad

Lätt att lagerhålla

En lösning - flera funktioner. Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock- och takfotsräcke, snörasskydd samt räcke tillträdeslucka för tak och takfönster.

 

 

Infästningsplattan används för säker och hållbar infästning i tätskiktet på bitumen-baserade och syntetiska tätskiktsmattor.

Smart flexibel infästning

Infästningsplattan monteras antingen ovanpå befintligt tätskikt eller direkt på underlagstaket vilket ger det mest estetiskt tilltalande utseendet. Projektera med fördel taksäkerheten innan tätskiktet läggs.

Fördelen med CWL:s infästningsplatta  vid montering ovan tätskiktet är att ingen åverkan görs i befintliga tätskiktet. Montaget uppfyller i Sverige gällande tätskiktsgarantier.