Startsida / Produkter / Räcke kring taklucka och fönster

Räcke kring taklucka och fönster

Räcke (0,5 m:s höjd) vid tillträdeslucka och kring ljusgenomsläpp etc. utgör stöd vid uppstigning/nedstigning till taket samt ska förhindra att man tar sig ut på takytor som inte klarar personlast.

De är även godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning enligt SS831333.

Välj färg

Konsol shingeltak

Produkten monteras på konsoler som fästs i taket. Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock och takfotsräcke, snörasskydd och räcke för taklucka.

Används tillsammans med infästningsplatta.

Europapatenterad

 

Infästningsplatta

Infästningen som håller taket tätt

Infästningsplattan används för infästning i tätskiktet på asfalts- och konstmaterialsbaserade tätskiktsmattor med underlagstak av råspont min 17mm. Ingen åverkan görs i tätskiktet.

Smart infästning

Infästningsplattan är speciellt framtagen till shingeltak och kombineras med konsoler för släta tak. Monteras under tätskiktet, projektera med fördel taksäkerheten innan tätskiktet läggs.