Startsida / Produkter / Snöglidhinder

Snöglidhinder

Snöglidhindrets funktion är att begränsa snö och is från att glida på sluttande takytor och är ett bra komplement till ordinarie snörasskydd. De fördelar snölasten över hela taket och håller kvar snön tills den smälter eller taket skottas.

Vid montering av snöglidhinder och/eller snörasskydd är det av största vikt att anpassa mängden till aktuellt geografiskt läge, nederbördsmängd och takets utformning. Tänk på att så kallade snöfickor kan förekomma. Här hamnar mer snö och därmed behövs extra snörasskydd eller snöglidhinder för att hålla snön på plats.

Vid risk för överbelastning av snörasskydd och tak ska taket skottas för att förhindra skador på taket samt olyckor.

Till skillnad från snörasskydd är snöglidhinder inte godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Välj färg

Snöglidhinder kratta

Snöglidhinder kratta används på falsade plåttak och klicktak. Krattan har fördelen av att isflak inte glider ner från taket vid töväder.

Anpassning av längd sker enkelt då längderna överlappas och monteras ihop.

Falsfästets unika design minskar slitage på plåten, minskar skräpansamlingar samt köldsprängning.