Startsida / Produkter / Snöglidhinder

Snöglidhinder

Snöglidhindrets funktion är att begränsa snö och is från att glida på sluttande takytor och är ett bra komplement till ordinarie snörasskydd. De fördelar snölasten över hela taket och håller kvar snön tills den smälter eller taket skottas.

Vid montering av snöglidhinder och/eller snörasskydd är det av största vikt att anpassa mängden till aktuellt geografiskt läge, nederbördsmängd och takets utformning. Tänk på att så kallade snöfickor kan förekomma. Här hamnar mer snö och därmed behövs extra snörasskydd eller snöglidhinder för att hålla snön på plats.

Vid risk för överbelastning av snörasskydd och tak ska taket skottas för att förhindra skador på taket samt olyckor.

Till skillnad från snörasskydd är snöglidhinder inte godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Välj färg

Rör

Rören skarvas enkelt med självborrande rostfri skruv. För att underlätta skarvning är de förborrade i ena änden och krympta i andra.

Konsol snöglidhinder rör

Konsolen används på tätskiktstak och profilerade plåttak. Monteras enkelt med EPDM-tätning och tillhörande skruvsats.

 

 

Infästningsplatta tätskikt

Infästningsplattan används för säker och hållbar infästning i tätskiktet på bitumen-baserade och syntetiska tätskiktsmattor.

Smart flexibel infästning

Infästningsplattan monteras antingen ovanpå befintligt tätskikt eller direkt på underlagstaket vilket ger det mest estetiskt tilltalande utseendet. Projektera med fördel taksäkerheten innan tätskiktet läggs.

Infästningen som håller taket tätt

Fördelen med CWL:s infästningsplatta  vid montering ovan tätskiktet är att ingen åverkan görs i befintliga tätskiktet. Montaget uppfyller i Sverige gällande tätskiktsgarantier.