Startsida / Produkter / Snöglidhinder

Snöglidhinder

Snöglidhindrets funktion är att begränsa snö och is från att glida på sluttande takytor och är ett bra komplement till ordinarie snörasskydd. De fördelar snölasten över hela taket och håller kvar snön tills den smälter eller taket skottas.

Vid montering av snöglidhinder och/eller snörasskydd är det av största vikt att anpassa mängden till aktuellt geografiskt läge, nederbördsmängd och takets utformning. Tänk på att så kallade snöfickor kan förekomma. Här hamnar mer snö och därmed behövs extra snörasskydd eller snöglidhinder för att hålla snön på plats.

Vid risk för överbelastning av snörasskydd och tak ska taket skottas för att förhindra skador på taket samt olyckor.

Till skillnad från snörasskydd är snöglidhinder inte godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Välj färg

Rör

Rören skarvas enkelt med självborrande rostfri skruv. För att underlätta skarvning är de förborrade i ena änden och krympta i andra.

Konsol snöglidhinder rör

 

 

Konsolen används på tätskiktstak och profilerade plåttak. Monteras enkelt med EPDM-tätning och tillhörande skruvsats.

Infästningsplatta

Infästningen som håller taket tätt

Infästningsplattan används för infästning i tätskiktet på asfalts- och konstmaterialsbaserade tätskiktsmattor med underlagstak av råspont min 17mm. Ingen åverkan görs i tätskiktet.

Smart infästning

Infästningsplattan är speciellt framtagen till shingeltak och kombineras med konsoler för släta tak. Monteras under tätskiktet, projektera med fördel taksäkerheten innan tätskiktet läggs.