Startsida / Taksäkerhet / Fallskydd / Infästning av personlig fallskyddsutrustning i befintlig taksäkerhet

Infästning av personlig fallskyddsutrustning i befintlig taksäkerhet

Gångbrygga, takstege, nockräcke, snörasskydd  och räcke kring taklucka får användas till att förankra personligt fallskydd. Detta under förutsättning att de är monterade enligt monteringsanvisning och underhållits på betryggande sätt, besiktigats och ansetts vara i godtagbar kondition.

Tänk på att

Säkerställ att montage skett enligt gällande monteringsanvisningar och underhållits på ett betryggande sätt.

För att vara på säkra sidan, utför en riskanalys innan taket beträds.

Krav på taksäkerhetsutrustning

Följande taksäkerhetsutrustning är godkänd för förankring av personlig fallskyddsutrustning:

  • Gångbrygga ska uppfylla SS-EN 516:2006, Klass 2, typ B.
  • Äldre gångbryggor som testats med tidigare dynamisk testmetod.
  • Takstege ska uppfylla SS-EN 12951:2004, Klass 2.
  • Äldre takstegar som är infästade minst både upptill och nertill.
  • Nockräcke ska uppfylla SS 831331.
  • Snörasskydd ska uppfylla SS 831335.
  • Räcke kring uppstigningsluckor ska uppfylla SS 831332.
  • Förankringsöglor (fästöglor) enligt SS 831331 och under en period EN 795.

 

Vad gäller befintlig taksäkerhet?

Ovan produkter är godkända för infästning av personlig fallskyddsutrustning även utifrån äldre standarder. Dessa är P-märkta enligt Svensk Standard (SS) av Statens Provningsanstalt.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt