Startsida / Taksäkerhet / Fallskydd / Fast monterad vajer/skena

Fast monterad vajer/skena

Fast monterad vajer/skena

Permanenta förankringsanordningar för personlig fallskyddsutrustning utformas så att kontinuerlig förflyttning ska kunna ske, samtidigt som man är löpande förankrad, i så stor utsträckning som möjligt. Det vill säga horisontella, sluttande och vertikala fallskyddssystem.

Att behöva böja sig ner och koppla om sig (eller motsvarande), med intervall 2-3 meter, anses inte ergonomiskt acceptabelt vid omfattande förflyttning.

 

Krav på fast monterad vajer/skena

Vajer eller skena monterad på gångbrygga ska uppfylla SS-EN 516 klass 2, takstege SS-EN 12951 klass 2, nockräcke SS 831331 och för snörasskydd SS 831335.

Ny europastandard är under utarbetande. I väntan på denna används följande maximala stoppavstånd för glidlås/löpare på vajer eller skena.

  • Vajer eller skena monterad med 0-15 grader - 2,5 meter om man ska kunna arbeta vid sidan på sluttande tak.
  • Vajer eller skena monterad med 15-45 graders lutning  - 1,2 meter
  • Vajer eller skena monterad med 45- grader lutning  - 0,3 meter
  • Vajer eller skena monterad närmare takkant än 2 meter - 0,3 meter.

Vajer eller skena på vertikal stege ska uppfylla SS-EN 353.

Tänk på att

Vid användning av skena/vajer för arbete utanför tillträdesled bör denna vara monterad på samma sida som arbetet sker alternativt att den placeras så att dubbelsidig användning är möjlig.

Vid montage av gångbrygga vid nock ska vajer avslutas ca 2 m från fastighetens gavel.

Vid montage av vajer på nockräcke/snörasskydd ska den avslutas 2 meter från takkant.

Vid tillträdeställen ska information finnas om: när anläggningen monterades och av vem, när den senast besiktigades och godkändes, antal personer som samtidigt kan använda vajer-/skensystemet per enhet (till exempel; totalt, per meter, mellan konsoler/infästning).

Om det ska användas speciella glidlås måste minst två av dessa finnas tillgängliga på vajern eller skenan. Användare utöver detta måste kunna förankra sig (säkra sig) på annat sätt.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt