Startsida / Taksäkerhet / Fallskydd / Enskilda förankringspunkter

Enskilda förankringspunkter

Som förankringsögla räknas enskilda förankringspunkter normalt avsedda för en användare.

Får ersätta nockräcke på låglutande tak, mindre än 6 grader. De har traditionellt endast monterats på låglutande tak, mindre än 6 grader. Förankringsöglor som extra förankring i takytterhörn är nu aktuellt även på sluttande tak.

I de fall enskilda förankringsöglor inte kan monteras finns alternativet att montera ett kort nockräcke (ett rör till två konsoler), till exempel på takpannetak.


Krav på förankringsögla

Förankringsöglor ska uppfylla inom EU ställda krav på förankringspunkter.

Tänk på att

Förankringsöglor är avsedda för direkt förankring av personlig fallskyddsutrustning. Befintliga förankringsöglor på låglutande tak kan komma att användas för att montera tillfällig horisontell förankringslina.

Påverkan på de yttre förankringsöglorna kan lätt bli så stor att dessa viker sig.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt