Startsida / Taksäkerhet / Permanent arbetsplattform

Permanent arbetsplattform

 

Arbetsplattformens placering ska vara mellan 500 - 900 mm under skorstenens överyta (krönet). Djupare skorstenar (där man ska sträcka sig för att nå kanal) ska ha högre placerad arbetsplattform, närmare 500 mm under skorstenens krön. Mindre skorstenar, till exempel rörskorstenar, bör ha arbetsplattformen längre ner, närmare 900 mm under skorstenens krön.

Krav på permanent arbetsplattform

Plattformens djup ska vara minst 350 mm (räknat ut från skorstenen). Centrum arbetsplattform ska vara minst 350 mm ut från skorstensytan. Skyddsräcken ska kunna utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. Skyddsräcken på arbetsplattformar ska vara minst 1,0 m högt och placeras så att de inte hindrar arbete stående på plattform. Skyddsräcket ska ha minst överledare och mellanledare.

Tänk på att

Ståplattan får inte hindra uppstigning (inte sticka ut utanför stegpinnarna nedanför). Stegen upp till ståplattan får inte luta negativt, däremot mellan 70-90 grader positivt.

Öppningen in på arbetsplattformen, till exempel mellan handledare eller skyddsräcken, ska vara ca 600 mm.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt