Startsida / Taksäkerhet / Riskanalys - bedömning av säkerheten på taket

Riskanalys - bedömning av säkerheten på taket

Vid arbete på tak såsom tex reparationer, underhåll, snöskottning eller besiktning av taksäkerhet ska en riskanalys utföras innan arbetet påbörjas. Riskanalysen består av en inventering av risker, bedömning av riskernas allvarlighet samt att dessa åtgärdas så att tillträde och vistelse på taket därefter kan utföras säkert.

På sidan Underhåll finner du material som är framtaget för att underlätta för dig att göra riskanalys med riskbedömning, besiktning, underhållsinstruktioner, underhållsplan samt takskottningsplan.

 

Exempel på objekt att inventera:

 

 

Skadat underlagstak

Infästningar som är genomgående kan ha varit bristfälligt åtdragna och täta och därmed lett till läckage.

Vatten och fukt kan ha lett till att råspont, eller motsvarande underlagstak, skadats och förlorat sin hållfasthet. Ofta leder detta till att taket renoveras och att nya infästningar av taksäkerhet sker i till exempel falsfästen.

Gör stickprovskontroll av dolda infästningar, till exempel genomgående skruvförband.

Skruv och mutter vid genomgående infästning av taksäkerhet kan vara svår att inspektera utan att skruva loss infästningsdetaljer.

Gör minst ett stickprovskontroll per taktyp för att se om det finns tendens till rostangrepp eller annan skadlig påverkan på skruv och mutter.

Om infästningen är i gott skick kan den återställas eller ersättas med annan godkänd och lämplig infästning. Om den är i dåligt skick måste samtliga infästningar bytas ut

Skadade eller rostangripna detaljer ska åtgärdas eller bytas ut.

Om delar av taksäkerhet eller förbindningar mellan delar är rostangripna eller skadade ska de bytas ut. Vid smärre skador på ytskiktet som inte angripit själva materialet (dvs ej gravrost) kan bättringsmålas.

Använd godkänd stege

Takstegar som endast är infästade upptill eller kanske bara hänger över nock är inte tillåtna att gå på. Dessa måste bytas ut eller fästas in på betryggande sätt. Konsultera sakkunnig.

Takstege måste vara infäst upptill och nertill för att få användas. Provisoriska infästningar accepteras inte, till exempel najtråd, vajer med vajerlås runt ventilationsrör, spikar, rostiga skruvar etc.

Fast glidskydd vid takfot/takkant för markstege kan kontrolleras genom att man hänger upp markstegen i glidskyddet och belastar med sin egen kroppsvikt.

Belasta lite i taget så att man kan observera om glidskyddet tenderar att lossna. Om man kan hänga i glidskyddet utan att det lossnar eller deformeras kraftigt så kan man använda det för att säkra markstegen.

 

Fasadstege kontrolleras genom att förankra en förankringslina en bit upp i fasadstege och dra den försiktigt snett nedåt. Observera om det är någon infästning eller stag som sitter löst.

Använd inte handledare innan du kontrollerat infästning. Kontrollera hållfasthet först efter att du förankrat dig i kontrollerad takstege.

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt