Startsida / Taksäkerhet / Tillträde till tak

Tillträde till tak

Tillträde till tak ska kunna ske på ett säkert och enkelt sätt. Det innebär att man planerar tillträdesleder som är ergonomiskt tillfredsställande och som förhindrar eller begränsar fall.

 

 

Krav på tillträdesleder

Gångytans bredd på tillträdesleder ska alltid ha en minsta bredd på 350 mm. Gångleden ska ha fritt passage med en "axelbredd" på 700 mm (350 från centrum till kant).  Fri höjd på 2,1 m ska eftersträvas. Tillträdesluckor på horisontella ytor och upp till och med 45 graders taklutning 700 x 900 mm.

Tänk på att

Tillträdesvägar ska göra det möjligt att ta sig fram till och upp på taket iförd personlig fallskyddsutrustning.

Tänk på att ni ska ha gjort en räddningplan innan någon går upp på taket. Vad gör vi om någon blir hängande utanför takkanten? Hur tar vi ner en hängande person? Hur tar vi ner en person som skadats uppe på taket?

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt