Startsida / Taksäkerhet / Tillträde till tak / Fasta vertikala stegar

Fasta vertikala stegar

Fasadstegar rekommenderas vid tillträdeshöjder eller nivåförflyttningar på mellan 5-8 meter.

Fasadstegar över 4 meter ska ha möjlighet att utgöra förankringsanordning för personlig fallskyddsutrustning. För att garantera godtagbar hållfasthet i fasadstegen är det oftast lämpligt att sammanbinda fasadstegen med takstegen. Detta kan göras med handledare och stag in mot taket/takstege.

Ryggskydd räknas inte som fallskydd enligt föreskriften AFS 1999:3.

Tänk på att

Ryggskydd räknas inte som fallskydd

Ryggskydd kan finnas för att öka trygghet vid klättring i stegen.

Ryggskydd räknas dock inte som fallskydd enligt AFS 1999:3, varför personlig fallskyddsutrustning, till exempel stegkrokar, eller personlig fallskyddsutrustning och vertikalt fast vajer- eller skensystem, ska användas.

Fasta vajer- eller skensystem rekommenderas av ergonomiska skäl.

Observera att den vertikala stegen ska klara användning av personligt fallskyddsutrustning. Kontrollera infästning i fasad eller till taket/takstegen.

Avsluta ca 3 m ovan mark

Fasadstegen ska nertill avslutas ca 3 meter ovan mark för att minska risken för obehöriga att ta sig upp på fasadstege och tak.

Tillhörande lös stege ska vara anpassad till fasadstegen där det ska finnas fasta glidskydd för den lösa stegen.

Den lösa stegen ska förvaras så att obehöriga inte kan använda den. På inhägnat område får fasadstegen gå ända ner till mark. Nedersta steget ska då vara ca 300 mm från mark.

Ökad säkerhet vid övergång

För ökad säkerhet vid övergång till takstege, gångbrygga eller tak ska det finnas  handledare.

Det fria horisontella avståndet mellan dessa vara minst 600 mm.

Då handledare är monterad på fasadstegen skall den vara sammanbunden med anordning på taket.

Fasadstegen monteras så att

Fasadstegen ska monteras så att dess översta stegpinne hamnar ca 30 mm över takkant eller motsvarande för att godtagbart stöd ska finnas för foten.

Den ska även placeras så att övergången till takstege eller annat kan ske lätt. Högsta tillåtna avstånd är 450 mm. Steglängd max 600 mm.

Krav på fasadstege

Stegen ska uppfylla SS 831340. Fallskydd i form av vajer- eller skensystem till fasadstegen ska tåla ett fallprov enligt SS EN-516 samt ha ett maxavstånd mellan stoppunkterna på 300mm.

Den fasta vertikala stegen ska upptill förses med 1 meter höga handledare med ett mellanrum på ca 600 mm.

För att garantera godtagbar hållfasthet i fasadstegen ska fasadstegen sammanbindas med takstegen.

Vad gäller befintliga fasadstegar?

Stegen ska uppfylla SS 831340 och kan ha ryggskydd enligt samma standard. Ryggskyddet räknas inte som fallskydd. Ryggskydd kan inte kombineras med fallskyddsskena.

Befintliga äldre fasadstegar är inte konstruerade för att utgöra förankringsanordning för personligt fallskydd, till exempel stegkrokar i dubbla kopplingslinor, varför förfarandet enligt nedan är nödvändigt.

Det är tillåtet att en person, på så säkert sätt som möjligt, tar sig upp till takstege eller takets nock och där monterar en fast förankringsanordning, i vilken man sedan kan montera en fast eller tillfällig förankringslina eller motsvarande. Så fort som möjligt iordningställs fasadstegen så att den kan utgöra förankringsanordning för personligt fallskydd eller att personlig fallskyddsutrustning förankras i särskild anordning.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt