Startsida / Taksäkerhet / Tillträde till tak / Lös stege med fast glidskydd

Lös stege med fast glidskydd

Markstege (lös stege) kan användas vid tillträdeshöjd 5 meter eller lägre.

Då krävs fast glidskydd enligt SS 8313 42:2014, vid takfot/takkant och att stegen uppfyller EN 131, SS 2091 eller INSTA 650.

Stege överstigande 4 m ska vara beskaffad med stegbreddare nedtill.

Tänk på att

Glidskydd för lös stege ska normalt placeras så att markstegen står vid sidan av takstegen i direkt anslutning till denna. Markstegen ska då upptill sluta ca  1 m över takkant/takfot. Vid taklutning över 45 grader får glidskyddet placeras så att den lösa stegen står rakt under takstegen. Vid placering rakt under takstege ska markstegens översta stegpinne vila mot glidskyddet.

Ensidiga glidskydd ska vara monterade så att anliggande stege ej kan vippa, det vill säga stegens sidostycken ska ligga an mot takkant eller motsvarande.

Stegbreddare rekommenderas även vid lägre tillträdeshöjd än 4 m.

 

Krav på fast glidskydd

Fast glidskydd godkänt enligt standard SS 831342:2014 och ska vid typprovning  klara 150 kg  utan att stegen lossnar.

Vad gäller befintliga glidskydd?

Befintligt fast glidskydd, godkänt enligt tidigare standard SS 831342 utgåva 2 och äldre får endast användas på en tillträdeshöjd upp till 4 m. De ska vid provning på plats klara en hängande last på 80 kg.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt