Startsida / Taksäkerhet / Tillträde till tak / Tillträdeslucka

Tillträdeslucka

Räcke kring tillträdeslucka har funktionen att vara ett stöd/handledare vid upp-/nedstigning genom tillträdesluckan.

Tillträde till tak bör ske inifrån fastigheten genom tillträdeslucka i de flesta fall. Vid tillträdeshöjder med fasadhöjd över 8 meter är det det enda alternativet.

Tillträdesluckan kan sitta på horisontella och sluttande takytor upp till och med 45 grader och kallas då Tillträdeslucka tak. Vid brantare tak än 45 grader och på vägg kallas de Tillträdeslucka vägg.

 

 

Krav på tillträdeslucka för tak och vägg

Tillträdeslucka för tak och för vägg. För tak ska måtten vara minst 700 x 900 mm. Vid taklutning över 45 grader rekommenderas tillträdeslucka för vägg med måtten 700 x 2100 mm (dock minst 1200 mm). Lucka ska kunna låsas i uppställt läge.

Räcke kring tillträdeslucka har funktionen att vara ett stöd/handledare vid uppstigning och nerstigning ur/i tillträdesluckan.

Gångbrygga eller takstege ska finna i nära anslutning till tillträdeslucka. Högst 450 mm från, (klivmått högt 600 mm).

Ordna om möjligt med vilplan, till exempel en gångbrygga med räcke, nedanför tillträdesluckan för säkert och enkelt tillträde.

Krav på räcke kring tillträdeslucka

Räcket ska uppfylla kraven i SS 831333:2014. Dessa är 500 mm höga och kan utgöra förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt