Startsida / Taksäkerhet / Snö på taket / Snörasskydd

Snörasskydd

Snörasskydd och fotstöd

Snörasskyddets funktion är i huvudsak att förhindra okontrollerade snöras från tak och medge att vid stora snömängder kunna, under kontrollerade former, avlägsna snö från taket. De kan även utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning samt utgöra fotstöd vid arbete nära takfot eller takbrott.

Dimensionering ska ske utifrån att den totala snölastens kraft i takfallets riktning ska kunna hanteras av snörasskydden.

Uträkning av snömängd på tak och kraft mot snörasskydd sker utifrån följande ingångsvärden:

  • Var i landet byggnaden finns = aktuell snözon
  • Vilken typ av tak och taklutning = takets formfaktor
  • Lokala förhållanden i form av topografi, vegetation, intilliggande byggnader, snökanoner, risk för snösamlingar etc.
  • Vald mängd av snörasskydd får inte överskrida vad takets konstruktion är dimensionerat för, innan säkerhetsfaktor läggs på.

Man monterar alltid ett snörasskydd längs takfoten och kompletterar med ytterligare enheter ovanför utifrån aktuell snösituation. Man kan ersätta ytterligare rader av snörasskydd högre upp på taket med snöglidhinder. Det nedersta snörasskyddet ska dock finnas för att erhålla ett skydd mot glidande snö och is samt utgöra fotstöd vid takfot.

Se alltid till att snörasskydd är monterat enligt instruktioner, till exempel åtdragningsmoment låsbeslag mellan rör och konsol, så att avsedd styrka mot snölaster uppnås.

 

Krav på snörasskydd

Snörasskydd ska uppfylla SS 831335 för att vara godkända och P-märkta. Detta innebär att de ska att de ska ha en höjd på 150mm, ett maximalt avstånd mellan takyta och skyddets underkant på 30 mm, klara en linjelast på 500kg/m i takfallets riktning utan bestående deformationer, samt klara de belastningar inklusive fall som kan uppkomma vid förankring av personlig  fallskyddsutrustning.

Tänk på att

Korta snörasskydd samlar på sig stora snölaster, som de oftast inte kan klara av. Risken är att både snörasskyddet och snön rasar av taket. Montera därför snöraskydd längs hela takfoten.

Vid risk för överbelastning av tak och/eller snörasskydd ska snön avlägsnas från taket.

Snörasskydd finns i två olika varianter, pressad stålplåt (profildurk) och med 3 rör.

Is kan glida under snörasskyddet, komplettera därför med isstopp.

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt