Startsida / Taksäkerhet / Snö på taket / Snöglidhinder

Snöglidhinder

Snöglidhinder

Snöglidhindrets funktion är att begränsa snö och is från att glida på sluttande tak. Det håller kvar snö och is på taket vilket avlastar snöraskyddet och fördelar snöns belastning på hela taket. Utseende varierar beroende på vilket tak det är anpassat för.

Snöglidhinder är ej avsedda eller godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning. Snöglidhinder ersätter inte snörasskydd vid takfot eller takbrott.

Krav på snöglidhinder

Någon svensk eller europeisk standard för snöglidhinder finns ej. Össterikiska Ö-norm används tillsvidare för att ange snöhindrande förmåga. Rör resp. kratta är dimensionerade för en belastning på 300kg/m, CWL-kroken för panntäckta tak är dimensionerad för 100kg i takfallets riktning.

Tänk på att

Snöglidhinder utgör inte förankringsanordning för personlig fallskyddsutrustning.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt