Startsida / Taksäkerhet / Snöskottning på tak

Snöskottning på tak

Takskottning ska planeras och utföras för att förhindra att snö och is kan falla från taket och skada person eller egendom eller att tak, takkonstruktion eller dess taksäkerhetsutrustning kan skadas på grund av överbelastning.

Gör alltid en riskanalys beträffande rasrisk av snö och is samt inför arbete med takskottning.

Skapa en takskottningsplan och se till att den följs.

Snöskottningszoner

Undvik snedbelastning av takkonstruktionen och haveri genom att arbeta med snöskottningszoner.

Ta fram snöskottningszonerna i samråd med konstruktör. Dessa är zoner på taket som ska skottas, i av belastningsskäl, lämplig ordning.

Mjuka verktyg och lämna ett snöskikt

Använd inga hårda verktyg som yxa, järnslägga, stålskyffel, utan plastskyffel och plastslägga, som inte ger åverkan och läckage på takmaterialet/tätskiktet.

Skotta inte bort mer snö/is än att ca 100 mm ligger kvar på taket.

Bevakning av snölaster

Man kan ha kontroll över snölasterna och påbörja takskottningen med marginal innan problem uppstår

Planera metoder att mäta snödjup och densitet (snömängd i kg/m2). Montera snödjupsvimplar för att underlätta mätning.

Ta reda på vad dimensionerande last på tak och snörasskydd är.

Till exempel, påbörja skottning (siffrorna kan skilja beroende var i landet taket finns):

    • om det 15 december är en snömängd som motsvarar 50 % av dimensionerande last på tak eller snörasskydd etc.
    • om det 1 mars är en snömängd som motsvarar 70 % av dimensionerande last på tak eller snörasskydd etc.

Avstängningar

Takskottning ska planeras så att det kan utföras utan risk för att skada personer och egendom nedanför taket.

Spärra av tillräckliga ytor nedanför takskottningen.

Ha alltid en person, vakt, som ser till att personer nedanför blir varnade när snö och is faller.

Personlig fallskyddsutrustning

Takskottning ska planeras så att det kan utföras utan risk för skador vid fall på taket eller ned från taket.

Kontrollera i god tid före snöperiod att taket och taksäkerhetsutrustning är i gott skick.

Se till att det finns väl skyltat och dokumenterat vid tillträdesställe vilken taksäkerhetsutrustning som finns på taket, om särskilda risker, till exempel vad som finns innanför räcken kring svaga ytor etc.

Se till att alla som vistas på taket har utbildning i användning av personlig fallskyddsutrustning, och kontrollera i god tid att utrustningen är OK.

Fastställ en räddningsplan för hängande person och för person som skadats uppe på taket.

Vajer-/skensystem

Takskottning ska planeras så att det kan utföras med acceptabla ergonomiska problem.

Montera vid behov så kallade fallstegar för att kunna ta sig ner och upp vid arbete nere vid takfot på sluttande tak.

Se till att gångbryggor och takstegar är försedda med vajer-/skensystem för ergonomisk och löpande förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Krav vid snöskottning på tak

Tak kan behöva skottas från snö och is av tre grundläggande skäl

  • Risk för överbelastning av tak eller utrustning/anordning på tak
  • Risk för att vatten ska tränga in under takmaterial/tätskick i samband med tö.
  • Risk för att snö och is ska falla ner och ska personer eller egendom nedanför tak

 

Tänk på att

Fallande istappar kan sprätta iväg långt när den träffar mark. Sätt avstängningar på betryggande avstånd från fasad.

Använd stabila, täta och tunga avstängningar på marken så att personer inte kan ta sig förbi dessa. Övervaka passage genom öppningar.

Snörasskydd kan användas som förankring av personlig fallskyddsutrustning. Använd dock företrädesvis gångbrygga eller ovanför placerade snörasskydd som förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. Snörasskydd med högsta tillåtna snömängd kan deformeras något vid användning. Försök avlasta kraftigt belastade snörasskydd innan de belastas som fotstöd av person.

Var alltid extra förankrad vid vistelse vid takytterhörn för att minska risken för pendelfall.

Snöns densitet (tyngd) kan variera på tak. Driven snö har högre densitet än snö som fallit rakt ner. Densiteten ökar under ju längre den ligger och framför allt vid senvintern.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt