Startsida / Taksäkerhet / Tillträdesleder på taket

Tillträdesleder på taket

På alla byggnader ska taksteg/takstege och/eller gångbrygga alltid finnas som tillträdesled till anordningar på taket som fordrar service och underhåll. Detta om taklutningen är större än 6 grader eller taket är av halt ytskikt Även vid lägre lutningar kan ett tak vara halt att beträda. Till hala material räknas särskilt rostfri plåt, aluzink och duktak. Snö, frost och is, fuktiga ytor eller löv försämrar kraftigt friktion mellan sko och underlag. Ska anordning kunna nås vid dessa situationer ska gångbrygga finnas. och fallhöjden Även vid lägre lutningar kan ett tak vara halt att beträda. Till hala material räknas särskilt rostfri plåt, aluzink och duktak. Snö, frost och is, fuktiga ytor eller löv försämrar kraftigt friktion mellan sko och underlag. Ska anordning kunna nås vid dessa situationer ska gångbrygga finnas. överstiger 2 meter.

 

Krav på tillträdesleder

Takstegar och gångbryggor ska uppfylla SS-EN 12951 respektive SS-EN 516 Klass 2, vilket innebär att de kan utgöra förankringsanordning för personligt fallskydd, De ska även ha en minsta bredd på 350 mm och uppvikta kanter. Lösa taksteg enligt typgodkännande från SITAC/SP (Boverket) får användas på småhus med fasadhöjd högst 4 meter och taklutning högst 45 grader. Lösa taksteg får inte användas som förankringspunkt för personligt fallskydd.

Tänk på att

Avstånd i sidled, horisontellt, vertikalt eller snett mellan två delar i ett tillträde får inte överstiga 450 mm. Detta motsvarar ett "klivmått" på ca 600 mm.

Tillträdesleder får inte placeras närmare en takkant, gavel etc. än 1 m, räknat från tillträdesledens utsida om inte skyddsräcke finns monterat.

Lutning sidled +-3 grader.

Tillträdesleder ska ha ett fritt passage på 700 mm. Det innebär att det inte är tillåtet att placera gångbryggan/stegen närmare än 350 mm mot en vägg eller annat hinder, räknat från takstegens mitt.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt