Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Konserwacja/kontrola

Konserwacja/kontrola

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania inspekcji i podejmowania działań w celu utrzymania funkcji urządzeń znajdujących się na dachu. Jeśli dach lub zabezpieczenia dachowe wykazują poważne braki, nie wolno na nie wchodzić/korzystać z nich, lecz trzeba użyć innych bezpiecznych metod.

Przy okazji inspekcji dachu i zabezpieczeń dachowych, na przykład przed podpisaniem umowy o odśnieżanie dachu, można przy wejściu na dach umieścić tabliczkę i protokół kontroli. Jeśli inspekcja była kompletna, jej rezultaty mogą później obowiązywać dla innych grup zawodowych, które będą wchodzić na dach w podanym okresie.

 

O tym należy pamiętać

Również kontrola powinna być przeprowadzona w bezpieczny sposób przez osoby posiadające odpowiednie wyszkolenie i sprzęt. Sprzęt trzeba zawsze sprawdzić przed użyciem. Należy na przykład zweryfikować wytrzymałość urządzeń kotwiących przed zakotwieniem osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Więcej informacji na temat konserwacji i kontroli zamieszczono w części Analiza ryzyka – inwentaryzacja i ocena.

Wymagania dotyczące konserwacji/kontroli

Pracodawca osób, które mają wykonywać prace na dachu, ma obowiązek sprawdzenia dachu, dróg dostępu itd. przed rozpoczęciem prac, tak aby prace mogły być prowadzone w bezpieczny sposób.

Właściciel budynku, w którym znajduje się palenisko i komin wymagający czyszczenia, ma obowiązek zapobiegania pożarom, a zatem jest zobowiązany zapewnić kominiarzom możliwość bezpiecznej pracy. Oznacza to bezpieczne wejście na dach i dojście do komina oraz bezpieczeństwo podczas samego czyszczenia komina.

Niektóre zabezpieczenia dachowe, zgodnie z obowiązującymi dla nich normami, wymagają inspekcji co roku lub przed użyciem. Należą do nich na przykład systemy linek i szyn do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Nowo wybudowane domy oraz wymienione dachy muszą mieć plan konserwacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt