Startside / Taksikkerhet / Vedlikehold/besiktigelse

Vedlikehold/besiktigelse

Huseieren har ansvaret for å utføre tilsyn og treffe tiltak for å opprettholde funksjoner og anordninger på taket. Ved alvorlige feil på taket eller taksikringsanordninger, skal det iverksettes tilstrekkelige tiltak før opphold på taket eller bruk av disse anordningene.

Ved besiktigelse av tak og taksikring, for eksempel før inngåelse av avtaler om takmåking, kan besiktigelsesprotokollen benyttes og skilt monteres ved adkomststedet. Dersom besiktigelsen er komplett, kan den brukes ved senere anledninger for andre yrkesgrupper som skal bevege seg på taket i den aktuelle tidsperioden.

 

Tenk på at

Besiktigelser skal også utføres på en sikker måte av personer med tilstrekkelig opplæring og utstyr. Utstyret skal alltid kontrolleres før bruk. For eksempel skal forankringsanordningenes toleranse kontrolleres før forankring av personlig fallsikringsutstyr.

Det finnes mer informasjon om vedlikehold og besiktigelse under Risikoanalyse – inventering og vurdering

Krav til vedlikehold/besiktigelse

Arbeidsgiveren til ansatte som skal utføre arbeid på tak er pliktig, før arbeidet utføres, å sørge for at taket og adkomstveier etc. kontrolleres for å forsikre at arbeidet kan utføres på en sikker måte.

Huseier som har ildsted og skorstein som skal feies, har plikt til å sørge for forebygging av brann. Dette innebærer å sørge for at feiing kan foregå på en sikker måte. Det vil si at det er trygt å ta seg opp på taket og bort til skorsteinen, samt å utføre selve feiingen.

Visse taksikringsanordninger har i henhold til standardene krav til besiktigelse hvert år eller før bruk. Blant disse anordningene er for eksempel vaier- og skinnesystemer for forankring av personlig fallsikringsutstyr.

Nybygde hus og nye tak skal ha en vedlikeholdsplan.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt