Snø på taket

Startside / Taksikkerhet / Snø på taket

På nordlige breddegrader er snø snarere regelen enn unntaket, og den kan også forekomme langt sørover i Europa, spesielt i høyereliggende områder som for eksempel Alpene.

Variasjonene i årstidene fører til at snøen smelter bort fra takene, eller at snø og is raser ned fra taket dersom det ikke finnes anordninger som motvirker dette.

Som huseier er man ansvarlig for sikkerheten på, rundt og under taket, og dermed erstatningsansvarlig ved skader på personer eller eiendom.

Snø som samles opp over en lengre periode øker belastningen på takoverflate, takkonstruksjon og snøfangere, risikoen for inntrengning av vann og skader som kan forårsakes av fallende snø og is.

Snøfangere forhindrer ukontrollerte ras fra taket og gir mulighet til å løsne snø fra taket i kontrollerte forhold dersom det er risiko for snøras og/eller overbelastning.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt