Snö på taket

Startsida / Taksäkerhet / Snö på taket

På nordligare breddgrader är snö mera regel än undantag, och snö kan förekomma långt ner i mellersta och södra Europa, särskilt i höglänta områden, tex runt Alperna.

Med säsongsvariationerna smälter snön bort från taken endera som vatten eller is, eller att snö och is rasar ned från taken om det saknas anordningar på taket som kan hindra detta.

Som fastighetsägare är man ansvarig för säkerheten på, kring och under taket, och därmed ersättningsskyldig om skada sker på person eller egendom.

Snö som ansamlas under en längre ökar belastningen på takyta, takkonstruktion och snörasskydd, risken för inträngning av vatten och de skador som kan orsakas vid nedfallande snö och is.

Snörasskydd förhindrar okontrollerade ras från taket och ger även möjlighet att under kontrollerade former avlägsna snö från taket vid risk för snöras och/eller överbelastning.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt