Startsida / Om CWL / Korrosionsskydd

Korrosionsskydd

Vi leder branschens produktutveckling

CW Lundberg AB började år 2011 arbeta med ZinkMagnesium, en ny ytbehandling av stålplåt som introduceras på marknaden. Denna ytbehandling ersätter den traditionella varmförzinkningen och är ett betydligt mer miljövänligt och korrosionsresistent alternativ.

Vi kan stolt säga att under 2016 kommer samtliga av våra produkter att tillverkas i ZinkMagnesium och inga produkter kommer att svetsas.

Fördelar med ZinkMagnesium jämför med varmförzinkat stål

•    Upp till tio gånger bättre korrosionsskydd.
•    Korrosivitetsklass C5 i 20 år.
•    Lägre miljöpåverkan tack vare 75% mindre zinkinnehåll och upp till 75% långsammare avrinningstakt av zink.

 

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Magnelis ger materialet förmåga att läka

Magnelis innehåller zink, aluminium samt magnesium och har förmåga att läka klippkanter och andra skador i ytskiktet. Den läkande förmågan är bättre än för ren zink, till exempel produkter med varmförzinkade ytor. Aluminium och magnesium har förmåga att anpassa sig till aktuella förhållanden och hjälper till att skapa ett skyddande skikt på den skadade ytan. Beständigheten för produkter med Magnelis kan vara minst likvärdiga produkter av rostfritt stål eller aluminium.

Magnelis minskar påverkan av miljön

Våra magnelisbelagda taksäkerhetsprodukter innehåller bara en fjärdedel zink i förhållande till varmförzinkade produkter. Det gör att avrinningstakten av zink bara är en fjärdedel jämfört med varmförzinkning. Dessutom skyddar vi ytan med pulverlack vilket gör att avrinningen av zink upphör helt. Produkter med Magnelis minskar miljöpåverkan genom mindre råvaruåtgång och återföring av zink till naturen.